Mentoráltak 2023-24

Ács Kinga

képzőművész

Művészeti tevékenységem középpontjában a játék motívumok használata és átalakítása áll, amelyek tükrös felületekkel borított interaktív, multiszenzorális és installatív objektumok formájában testesülnek meg. Az interaktív játék szimbólumok kulcsfontosságú elemek a műalkotások létrehozásában, mivel lehetővé teszik a befogadó számára, hogy kapcsolatba lépjen az alkotásokkal, így aktív résztvevővé váljon az indukált játékban. Személyes tapasztalatok által a kulturális normák a szexualitás, az identitás és a feminizmus témáik foglalkoztatnak.

Benkő Ramóna

festőművész​

A XXI. század érzékeny lelkű művészeként, a képeken mintaelemeket használva egy sajátos szürrealista világot építek fel. 2018-ban induló sorozatomban az egyéni hang megtalálása kiemelkedően fontos. Képeimen a véletlenszerűség, a rend, a komplexitás és a redukció egyszerre uralkodik. Ezzel a fragmentált ábrázolással az absztrakt és a realista szemlélet határait feszegetem. A sorozat önéletrajzi vonatkozású, amelyben megfigyelhetőek különböző lélektani állapotok mint pl. a tánc, a győzelem, a bukás, az eksztázis, a gyász és az “újjászületés” során átélt érzelmi gesztusok.

Csekő Andrea

festőművész​​

A festészetben a fő motivációm a megismerés, emiatt fontos szerepe van a kérdés feltételnek az alkotói metódusomban. A kérdés, amit felteszek adott munka készítésekor nem minden esetben válik láthatóvá a végeredményben, sokkal inkább kiindulópontként szolgál egy vizsgálathoz. Ezzel párhuzamosan a képzőművészetre egyfajta kommunikációként gondolok. A képeimen egyaránt játszok a síkkal és a térrel, de az utóbbi időben nagyobb hangsúlyt fektettem a színekkel való kísérletezésre. Foglalkoztat, hogy a látást miként lehet irányítani a képsíkon belül.

Hamerli Judit

képzőművész

Alkotási folyamataim három fő csoportra oszthatóak: elsősorban egy nyugodt akadémista figuratív, másodsorban egy gesztusos absztrakt expresszionista festészeti ábrázolásmódra, harmadrészt pedig egy kísérletező plasztikai törekvésre. Tradicionális festészetben foglalkoztat a megjelenő személy pszichikumának kivetülése a külvilág felé. Absztrahálás folyamán a katartikus, mindent eldöntő pont kutatása és annak kifejezése foglalkoztat. Keresem azokat a vizuális hatásokat, amelyek segítségével ezt a felfokozott állapotot le tudom képezni. Szobrászati alkotásaimban a személyes, kollektív emlékezet feldolgozására törekszem.

Kaszás Konrád

vizuális művész

Munkáimban a színek és a formák együttes képi megjelenését vizsgálom. Jelenlegi periódusomban a vonal, mint fő motívum jelenik meg a nonfiguratív festményeimen, amely átszeli, körbezárja, kimetszi vagy más színhatást kelt. Harsány szín pulzációk, vagy visszafogott ködfátyolszerű rétegek, mellyel a néző perceptív érzékelését próbálom befolyásolni. Képeim több megközelítésből is értelmezhetőek, mind a színtani vizsgálatok felől, az érzékelésen keresztül, az asszociációs értelmezésig. Mindig is foglalkoztatott a színek által keltett tér, illetve árnyalatból fakadó illúziók, melyeket absztrakt formában feszítek a vászon síkjára.
 

Komár Sabrina

vizuális művész

A hagyományos fényképezés módszerei erősen triggerelik a kényszereimet, gúzsba kötnek, míg az experimentális fotográfiában megnyugvást lelek. Művészetemben kísérletező kedvvel tágítom, lépem át és dekonstruálom a műfaji és mediális határokat, nagy szabadsággal használom, keverem az analóg, archaikus és digitális fotótechnikákat. Emellett többek között előszeretettel hímzem, hajtogatom, fűzöm a képeimet, alkotásaim így átlépik a fotográfia és a képzőművészet határát és térbeli dimenziót nyernek. Munkáim önéletrajzi ihletésűek, önarcképek, belső monológok különböző formákban és technikákkal.

Kusnyar Eveline

festőművész

Alkotásaimban a gyermekeimmel töltött mindennapokból merítek inspirációt. Ugyan létező jeleneteket festek meg, de az eseményeket összekeverem és kiegészítem, így a hétköznapi témák mellett saját múltam és gyermekkori élményeim is megjelennek. A nyúl, mint központi szimbólum különböző formában jelenik meg a képeimen. Az alakok részletgazdag elemeit homogén színfelületekkel variálom. Talált tárgyakat gyűjtök, amiket érdekesnek vagy szépnek találok, gyermekeim kezdetleges rajzainak elemeit is gyakran feldolgozom a munkáimban. Hímzéssel és vegyes technikák alkalmazásával kísérletezem.

Lengl Orsolya

festőművész

Hagyományos olaj vászon technikával dolgozom, de szívesen kísérletezem új anyagokkal is. Több téma is foglalkoztat, ami ciklikusan vissza-vissza tér a művészetemben, jelenleg a transzparencia gondolatkörét bontogatom. Képeim tervezésekor nem konkrétan az az átlátszóság fogalma és az ehhez tartozó anyagok inspirálnak, sokkal inkább a képsíkok összeütköztetése. Olyan térbeli konstrukciók ábrázolására törekszem, amelyek csak két vagy több kép egymásra illesztésekor jöhetnek létre. A különböző rétegek egymásra helyezése izgalmas vizuális kihívásokat jelentenek számomra.

Major Krisztina

festőművész

A természet állandóságának és a technológia fejlődésének párhuzama foglalkoztat. Érdekel a tér-idő és az energia relációja. Szabad gesztusokkal festek a témaválasztásom szerinti zene ismétlődő ritmusára. Absztrakt kompozícióimban az elmém által szabott határokat fókuszpontként használva zoom-olok a külső vagy belső világunkra, párhuzamos vonal-motívumokkal hangsúlyozva azokat. A tudatalattimból rögzített pillanatképek a jelen mementójaként állnak a belső csend és az aktuális társadalmi folyamatok által generált mentális zaj határán.

Makra Laura

vizuális művész

Művészként leginkább az emlékezés vizuális rendszere és a felidézés által létrejövő szabad képzettársításokon alapuló folyamat lenyomata foglalkoztat. A kiragadott képekhez kapcsolt emocionális elemek és jelentések új gondolati teret hoznak létre. Munkáim fókuszát a személyes élmények és benyomások feldolgozása adja, melyeket társadalmi és interkulturális kérdések mentén határozok meg. Projektötleteimet elsősorban festészeti eszközökkel valósítom meg, de más médiumokkal, zenei kompozíciókkal is kísérletezem.

Szőke Lili

képzőművész

Fő motivációm az emberi gondolatok és rejlett érzelmek megragadása a portré ábrázoláson keresztül. Munkáimban megjelenik a fizikai és érzelmi tapasztalás összehangja, vagy akár ambivalenciája. Vizsgálom az egyén önmagával és környezetével kialakított kölcsönhatásait, miközben saját magam is manifesztálódom a művekben. A témát sok esetben az engem körülvevő világ, a benne rejlő apróságok, számomra érdekes részletek határozzák meg, mint például az utca kövezete, a sikátort díszítő graffiti, vagy éppen egy találkozóra váró nő.

Takács Anett

festőművész

Számomra a geometrikus absztrakció a legizgalmasabb művészeti ágazat. Monokrómra festett vásznaim installációként idomulnak az adott térhez. Összehajtogatható, geometrikus szerkezetükből adódóan egy következő térben teljesen más formában születhetnek újjá. Vizsgálom a természetben megjelenő geometriát, a színeket, majd ezekből kiindulva organikusabb formában jelenítem meg festményeim. Foglalkoztatnak a nézőpont dimenzióváltásai és a 2D, 3D kontrasztjai. Hiszek abban, hogy a geometrikus művészettel is lehet történetet mesélni.

Tétényi Gabriella

festőművész

Sokan azt gondolják, hogy kérdezni mindenki tud, csak válaszolni nem. Pedig egy jó, gondolatébresztő kérdést feltenni nem olyan egyszerű. Művészetem a bennem felmerülő kérdésekkel fonódik össze, a képi kivetülésékben pedig válaszokat keresek. Kutatásom iránya így a kérdések megválaszolásában, értelmezésében rejlik. Foglalkoztatnak a társadalomban megtalálható feszültségek, ellentétek, végletek körüli kérdések. Célom, hogy a művészet nyelvezetének segítségével egy közös diskurzust indítsak el a téma kibontása érdekében. Alkotásaimmal közben a tabuk feloldására is irányt mutatok.

Valkó Dávid

képzőművész

Munkáimban a minket körülvevő világ absztrakciójából létrejövő egyszerű formákat örökítem meg. Ezek szimbolizálják azt a hitemet, miszerint a boldogságunk legerősebb fundamentumait az olyan tiszta és egyszerű, mára mégis háttérbe szorult források adják, mint a szeretet, a nevetés, végső soron pedig maga a létezés. A műveimben ötvözött két technika, a digitális fotográfia és a geometrikus absztrakt festészet egymást elfogadva és támogatva emelik ki, teszik a befogadó számára könnyebben felismerhetővé, értelmezhetővé ezeket a témákat, ezáltal tanítanak a boldogság egyszerű forrásainak újrafelfedezésében.