Mentoráltak 2022-23

Bodrogi Judit

képzőművész

Egy mozdulat, egy érzelem az arcon, néhány ceruzavonással is hatásosan megörökíthető. Vajon ez a pillanatnyiság akkor is érzékeltethető, ha én 100 órán át hímeztem? Átadható a pillanat súlya, jelentése a készítés idejétől függetlenül?
Az érdekel, hogy fonallal, hímzéssel tudjam kifejezni a pillanatot, az elillanó érzelmet. Könnyednek akarom láttatni mindazt, aminek a súlya hatalmas, és nem számít, hogy absztrakt vagy figurális, azonnali legyen, mintha csak felfirkantottam volna.

 

Borbás-Tóth Marica

képzőművész​

Munkáimban képalkotásra fókuszálok, leggyakrabban használt médiumom a festészet. Általában az emlékeimből indulok ki. Legtöbbször az utazásaim során látott vegetáció, vagy különálló fák, és esetenként idegen emberek inspirálnak. Képeim erős érzelmi töltettel jönnek létre. Szeretek gesztusosan festeni, és képeimen belül variálni a pasztózus és a lazúros rétegeket. Jelenleg fűvészkerti, egzotikus növényekből építkező festménysorozattal foglalkozom, melyben az ember és a természet között meghúzódó határvonal foglalkoztat.

Breszkovics Bernadett

képzőművész​​

A hétköznapi életből kiragadott motívumokat, tárgyakat, környezetet egy olyan festői, organikus struktúrájú szűrőn keresztül vizsgálom, mely szűrő populáris elemekre, objektív valóságképekre fókuszálva vizuális rétegződést, több sík montázsát alkotja. Szubjektív-objektív, esztétikus-borzongató, hívogató-tartózkodó, régi-mai ellenpólusai. Munkáim az elmúlásra, tünékenységre, képsíkok véletlenszerű egymásra vetüléseire épülnek. Magamra is szűrőként tekintek az alkotói folyamatban: szineszteziás érzékelő, érzéseket és gondolatokat, a személyeset személytelennel összekötő „rendszer”.

Csatlós Asztrid

képzőművész

Alkotói tevékenységem legfőbb inspirációs forrása a tudomány és a kortárs művészet kapcsolata, annak kutatása és fejlesztése. Alkotási metódusom alapvetően az organikus és anorganikus formarendszerek párhuzamára, ellentéteire fókuszál. Jelenleg a kutatásom a táblakép formátum és az absztrakció elemzésére és annak megkérdőjelezésére, új kontextusba helyezésére összpontosít.
Munkáim azzal a gondolattal játszanak el, hogy a jelenünkben, mennyire is lehetne elképzelni a jövőnket? És ha igen, akkor mennyire szeretnénk imitálni azt, ami van, ami hiányzik és aminek meg kellene változnia?

Fülöp Tünde

képzőművész​

„Addig éljek, amíg fényt adok.” Mondta édesapám egy családi találkozón. Azóta örökségként használom, ezt az öt szót. Egybefoglalja a két legfontosabb dolgot az életemben, a hitet és az alkotást. Azáltal, hogy alkothatok érzem, hogy élek és a helyemen vagyok. Munkaeszközöm a fonál, mely összekapcsol a művészettel, emberekkel, társadalommal. Az egymásra rakódó, ritmikusan építkező szövés, megírja történetünket. Egyfajta hordozó eszköz mely, magába foglalja az emberiség lenyomatát, én pedig hozzáteszem a saját látószögemet. Egy rendszer, amiben élek és rácsai közt lélegzem. Mégsem nyom el, hanem gyengéden körbesző.

Füzes Bálint

építész

Építészmérnöki profilom a parametrikus tervezésre koncentrálódik, mely az építészet egy olyan vadhajtása, ahol a tervek létretjöttét algoritmusok segítik. A programnyelvi kódolás és az organikus építészeti modellezés ötvözése a legelfajzottabb asszociációkat nyitja meg a generatív művészet terén.
A munkám során felhalmozott technológiai eszközöket virtuális rajzok formájában tesztelem és kombinálom tovább, mely kísérletezés közben célom egy sajátos építészeti formanyelv feltárása, betáplálása. Főbb inspirációmat két végletként a gótika és a high-tech, légies membránszerkezetek adják.

Hajgató Terézia

képzőművész

Jelenleg olyan személyes emlékek, traumák feldolgozásával foglalkozom, amelyeknek – az intimitásukon túl – társadalmi vonatkozásai is vannak. A művészet eszközeit, tudományoktól különböző metodikáját különösen alkalmasnak tartom a téma elemzésére és a benne rejlő feszültségek feloldására.
Már eddigi munkáimban is tanulmányoztam lokális környezetemet, annak rám gyakorolt hatását. Tulajdonképpen egy pszichológiai problémákra reflektáló műsorozatot hozok létre, mely megoldó-kulcsként, megoldó-képletként is szolgálhat az egyén számára.

Hitre Imola

fotográfus

A fotográfia jelenti számomra a legmegfelelőbb önkifejezési eszközt, hagyományosan értelmezett formája mellett kísérleti lehetőségei, a megszokottól eltérő kontextusban való megjelenése foglalkoztat leginkább. Érdeklődésem és munkáim főként a nőiség fogalomköre, női mivoltom személyes megélési formái körül forognak, továbbá a körülvevő világhoz való egyéni és társas kapcsolódási pontok vizuális megfogalmazása, egyedi módon való megjelenítése érdekel. Mindemellett  foglalkoztat a fotóművészet a streetart műfajába való integrálásának lehetősége, ezáltal a műfaji határokkal való kísérletezés.

Koleszar Kata

festőművész

A korai kertábrázolásokról szóló írások nagyon inspirálóan hatnak a festészetemre, ezért munkáim középpontjában a növényvilág és a növényi ornamentika ábrázolása áll. Festményeimet csendéletként definiálom, ahol a növények mellett gyakran jelenítem meg a perzsa, kézi csomózású szőnyegek növény- és állatmotívumait, a környezetemben fellelhető, személyes tárgyakkal összemosódva. Alkotásaimhoz minden esetben kollázsokat készítek papírból vagy digitálisan. A technikai kivitelezés mellett jelentős hangsúlyt kap a művek elméleti és filozófiai hátterének feltérképezése.

Kun Fruzsina

festőművész

A nem látás illetve a nem tiszta látás foglalkoztat – az eltelt idő homálya és a tapasztalás. Egy ambivalens érzés, megnyugtató és mégis izgalmas, mint mikor gyerekként lufiba fúrtam az arcom; egy szép, színes, homályos és egyben fullasztó burok. Ezek a színes állatfejek, szemek amik beúsznak a képeim előterébe, bújtatva arcot, alakokat vagy tájat. Folyamatosan kísérletezem ennek az érzésnek a megjelenítésén. Egy ideig biztonságot nyújtott a figurális, realista ábrázolás, de az volt az érzésem, így elveszem a részletekben, távolságra volt szükségem, egyre expresszívebben és színesebben kezdtem festeni.
Ma már a látvány minimalizása foglalkoztat. Leegyszerűsített formákkal, lendületes és szabályos vonalak, színek játékával ábrázolni azt amitől nem látok.

Lajkó Nóra

képzőművész

A természet és a civilizáció valójában nem különbözik egymástól. Egy távolabbi perspektívából nézve a tárgyak, eszközeink, de akár a robotok is a természet részét képezik. Hiszen az hozta létre őket, ha megegyezünk abban, hogy az emberek a természet részei. A nézőpont mindent képes más dimenzióba helyezni. Ahogyan mi az mondjuk egy hódvárra, hogy természetes, mert a hód a környezetében található anyagokból építette fel, ugyanúgy mondhatná a hód is, hogy a robot naturális, mert az ember a környezetében található anyagokból építette fel. Munkáim középpontjában a természet és a civilizáció, a földi és az égi dimenziók határainak elmosása, valamint az analógiás gondolkodás, nézőpontváltás áll, mellyel szokatlan közelségbe kerül két – vagy több egymástól távolabb eső terület.

Makkai-Kovács Beatrix

festőművész

Egy intim világ létrehozására törekszem, a jelenlét és a jelenlét hiányának érzékeltetésével.
Mindig is foglalkoztatott az absztrakció és annak határai, ahogy a festészet és a fotográfia is. A határok kijelölésével vagy éppen elrejtésével játszom, illetve több kép egyidejű megjelenítésével és a felületek összemosásával. Egy külön ritmust, egy újabb térképzetet szeretnék megjeleníteni a képeken, a széttöredezettség által. A transzparencia, a kitakarás, az elfedés is fontos eleme a munkáknak.
Célom, hogy a konstruktív képkialakítás és a szenzibilis líraiság együtthatása egy egyéni hangon jelenjen meg a munkáimban.

 

 

Törteli Lilla

festőművész

A munka folyamat során a szabadság megélése vezet. Kísérletezem, hogyan használhatnám ki a megadott keretek által létrejött lehetőségeket.
Jeleneteket keresek, és rögzítek olyan szituációkat amelyekben az együttérzés mint közös élmény megjelenik, ezek lehetnek bárhol a  személyes múltban, álomképekben és az utcán sétálva.
Nem célom a természet hű ábrázolása, a választott téma belső mozgatóerőként hat rám.

 

 

 

 

Vilhan Ada

festőművész

Kedvelem az aszimmetriát, a keménységet (érdesség vagy szabálytalanság), az egyszerűséget, a mértékletességet, a szerénységet, a közvetlenséget. Legkorábbi filozófiai élményem egy nagyon pici lány emléke: A kertben guggoltam. Apám a  krumplit ásta fel, és az egyik bokor gyökeréből nem csak a krumplik pörögtek fel, hanem egy egész hangyavár. A hangyák össze-vissza rohangáltak, mentették a kis fehér jövőiket. Hirtelen félelmet éreztem, arra gondoltam, hogy talán van valahol egy kertész, akinek mi vagyunk az apró hangyák a kertjében, és bármelyik pillanatban minket is kizökkenthet a kis világunkból… A meditatív magány az eszköz ahhoz, hogy az egyéniségedet megismerd, felszínre hozd. Ugyanakkor vigyázni kell nehogy belekövülj a magányodba. Mert az élet, a játszani tudás kulcsa a rugalmasság.