Mentoráltak 2017-18

 • ÁDÁM ZSÓFIA

  ÁDÁM ZSÓFIA

  KÉPZŐMŰVÉSZ

  "Fontosnak tartom a különböző művészeti területek közötti átjárást, így a kezdetektől a térbe való kilépés, később a hanggal, zenével való összekapcsolódás került az érdeklődésem középpontjába. Jelenleg képzőművészekkel és zeneszerzőkkel is együtt dolgozom, installációkat, videóinstallációkat készítek. A folyamatok érdekelnek, egy-egy esemény lenyomatai, jelei és az ezekre való rámutatás, feltárás, láttatás, az efemer dolgok rögzítése, és ezzel egyidejűleg megőrzése egy ponton. Olyanok, mint a szél, a víz, a hangok, a különböző életfolyamatok vizuális hatása és rajzolata az őt körülvevő anyagon, a más-más kontextusba helyezett változók. Úgy gondolom, a körülöttünk lévő, kívülről látott események és anyagok egyre közelebbről szemlélve végtelenül sok variációban jelennek meg."

 • GAÁL KATA

  GAÁL KATA

  képzőművész

  "Kísérletező, autonóm szemléletmód jellemző rám, amivel igyekszem olyan anyagokat és hordozókat keresni, amelyek szabadabban kifejezésre juttatják művészi elképzeléseimet. Műveimet így leginkább talán kollázsnak vagy vegyes technikának lehetne nevezni. A megjelenítésben általában tudatosan törekszem a vizuális jelek sokaságára, mert ezek számomra éppúgy a kérdésfelvetés boncolgatását és sokrétű értelmezhetőségét jelentik. Érdekel, hogy mi az a társadalmi hatások által generált, instabil tendencia, ami korunk identitás-és nemi szerepváltozásait meghatározza. Hiszek abban, hogy egy műalkotás létét az legitimálja, hogy tartalma mennyire releváns az adott korban."

 • Hajas Katinka

  Hajas Katinka

  képzőművész

  "Főként a szobrászat eszközeivel, de nem csak a szobrászat nyelvén próbálom megérteni és analizálni a körülöttem és bennem működő valóság részleteit. Egy adott műfaj kiválasztása, és a megjelenítendő szellemi tartalom szoros egységet képez munkáimban. Számomra a szobor mint mentális használati tárgy, a tér mint pszichológiai tér, a mozgókép pedig mindkettő egysége egy kiemelt nézőpontból. Ezeket a tartalmakat igyekszem a lehető legminimálisabb formavilággal létrehozni, ezáltal megfelelő keretet adva a sok esetben jelentéktelennek tűnő anyagi változások megmutatásának. Munkáimban a tükröződés, korrodálódás, erózió, súlypont, mozgás, kopás, nedvszívó képesség adott esetben a mondanivaló központi részét képezik. A kontextus, ami ezt körülöleli sokszor ugyan műfaji határokat feszeget, de külső és belső világunk egységét keresi. "

 • Horváth Lóczi Judit

  Horváth Lóczi Judit

  képzőművész

  "A klasszikus anyagok mellett szeretek új és extrém tárgyakat felfedezni, használni a munkáimhoz. Munkáimat mindig élethelyzetek vagy személyes történetek inspirálják, melyeket absztrahálok és egyszerű, geometrikus formákkal jelenítek meg. Új sorozataim formázott vászon alapra készülnek, melyekre gyakran applikálok lézervágott falemezeket, vagy más áttört elemeket. A jövőben igyekszem folytatni ezt az irányt, felfedezni az átvágott felületek különleges árnyékait, valamint a festészet és térbeliség lehetséges találkozási pontjait."

 • MÁTYÁSI PÉTER

  MÁTYÁSI PÉTER

  KÉPZŐMŰVÉSZ

  "Munkáim fókuszában olyan általános fogalmak állnak, mint személyes és kollektív emlékezet, egyediség, mementó, csodálat. Az ilyen, sokszor véletlenszerűnek tűnő eseményekből fakadó középpontoknak a körbejárásával alakítom ki a viszonyrendszerét a világban. Ez egy tudatos munka, mely mégis sok véletlenszerűséget hordoz magában, főként a kiszámíthatatlan történések miatt, melyek az egyes fogalmi elképzeléseket új megvilágításba helyezik. Munkáimban rendszeresen használ olyan anyagokat, melyek nem találhatóak meg a klasszikus képzőművészeti eszköztárban. Készítettem már műanyag fóliából lightboxot, indigóra indigózott munkákat és ragasztószalagokból „épített” lightboxokat is."

 • ORBÁN ELŐD

  ORBÁN ELŐD

  SZOBRÁSZMŰVÉSZ

  "Korábbi munkáim leginkább márványból faragott ruhák voltak, melyekkel az egyén és a társadalom konfliktusait az individuális és kollektív határok helyzetét vizsgáltam. Kérdőjelet szerettem volna állítani a különböző identitások és helyzetek társadalmi azonosságával kapcsolatban. Szobrászatomra most is jellemző ez a gondolati megközelítés, hiszen fontosnak tartom, hogy a nézőben kérdések vetődjenek fel. Ennek tárgya legyen akár a címek és a megfaragott tárgyak közötti tudatos ambivalencia, akár azok ábrázolásának miértje. Legújabb munkáimnál a társadalom felfokozott ingereket generáló, online folyamatainak, illetve a felkapott, de rövid életű élvezeti cikkek hajszolásának ábrázolására helyezem a hangsúlyt. Mostanában érdekel vajon, mik azok a megváltozott kollektív szokások, amik összessége meghatározza a mai társadalomjellegét?"

 • SZAKÁL ÉVA

  SZAKÁL ÉVA

  FESTŐMŰVÉSZ

  "Manapság időnk nagy részét virtuális felületek előtt töltjük. Az online ingerek és a végtelen keresőrendszer lehetőségei inspirálták legutóbbi sorozatomat. Azokat a pillanatokat próbálom elkapni, mikor az internet gyenge jelerőssége miatt a keresőbe beírt téma képei homogén színmezőkre redukálva jelennek meg. A képernyő tárgyi motívumok és asszociációk nélküli “colour fieldekből” álló kompozícióvá változik. Ezt a hibaként definiált jelenséget festem vászonra. A böngészés során arra lettem figyelmes, hogy minden szónak meghatározott egyéni színsémái vannak. Így, ez a keresési módszer egyfajta kutatássá alakult a fogalmak és a színek közötti kapcsolatokra vonatkozóan."

 • SZÉCSÉNYI- NAGY LÓRÁND

  SZÉCSÉNYI- NAGY LÓRÁND

  KÉPZŐMŰVÉSZ

  "Projektjeimben elsősorban technikai médiumokat használok, olyan felhasználási lehetőségek után kutatva, melyek eltérnek a szokványos megközelítéstől, ezáltal feltárják a rendes működés rétege alatt meghúzódó rejtett folyamatokat. Multimédia installációkat készítek, melyek közül több interaktív, vannak műveim a game art területéről, emellett legfőképpen a képalkotó technikai médiumokkal foglalkozom. Napjainkban a tér idő problematikájának csillagászati léptékű összefüggéseit vizsgálom."

 • SZTEFANU MARINA

  SZTEFANU MARINA

  KÉPZŐMŰVÉSZ

  "Érdekelnek a különbségek és a hasonlóságok a különböző társadalmakban, kultúrákban,emberekben és egyénekben. A más és más lehetséges felvetések, utópiák és társadalmi témakörök foglalkoztatnak. Minden esemény alaposabb megismerése egyre nyitottabbá teszik a dolgok megítélését, így végül nem lehet kijelenti semmi biztosat, mivel minden felül íródhat egy addig ismeretlen nézőpontnak köszönhetően. A történelem sokféle, fabulációs formában való megéneklése, a berögzült sémák, a hitelesnek vélt álhírek, minden tény és tévhit csak egy frappánsan felépített makett, díszlet. Egymás mellett létező fiktív és félfiktív valóságmodelleket építek."