A program

Célunk, hogy a tehetség kiszabaduljon a műterem négy fala közül és megtalálja a neki legmegfelelőbb karrierutat!

Az Együtt a Művészetért Egyesület évek óta foglalkozik azzal, hogy a hazai képzőművészeti életbe frissességet hozzon és segítse annak megismerését és fejlődését. Jó néhány beszélgetés és megannyi tapasztalat hozta azt a felismerést, hogy a képzőművészeknek szükségük lenne egy segítő kézre, ami bevezeti őket a hazai és nemzetközi művészeti szcénába és lehetőséget biztosít a beilleszkedésükre. Így született meg a mentorprogram. A BAM 2017-ben indult útjára és olyan képzési programot foglal magába, ami nemcsak a művészeti közegben való helytállást segíti, hanem azt is, hogy a művészek mind valós megjelenések formájában, mind pedig online felületeken megmutathassák magukat és érvényesüljenek. Nem mellesleg pedig egy összetartó, inspiráló közösség tagjaivá válnak.

Az éhes, pénztelen művészek, az életükben ismeretlen, de haláluk után felfedezett zsenik kora lejárt. A bohém alkotó imázsa, aki kis manzárdszobájában, a társadalom perifériáján, a meg nem értettségtől kínlódik, aki emelkedettségéből fakadóan számkivetett, aki a szeretője és a házsártos házinéni társaságában éjt nappallá téve aláveti magát (némi abszint mellett) a Géniusz erejének, aki belső misztikus világában az istenekkel konverzál és folyamatosan a páratlan Nagy Művön dolgozik, már a múlté. Olyan romantikus idea ez, amely a reneszánsz kitartott művészeiben gyökerezik, a korai modernség géniusz-legitimációjával megerősítést kap, a romantika tovább fűti, és amelynek alapján a modernizmus szupersztárokat csinál. Csodálatosan heroikus, ám teljességgel életképtelen kép ez a művészről. Alkotni ugyanis elég nehéz úgy, ha az ember éhes, ha nincsenek tisztességes lakhatási körülményei, ha nincs rendes műterme és állandóan a gázszámla miatt aggódik. Továbbá a 21. században ha valaki még életében nem érvényesül, halála után sem fog (nem mintha ez amúgy is vigasz lenne). Ezért a kortárs alkotók számára elengedhetetlen, hogy saját magukat már az egyetem alatt, de legkésőbb az egyetemről kikerülve, elkezdjék a művészet-iparban pozícionálni. A raktárnak festett képek és a padláson tárolt szobrok ugyanis nem teljesítik művészeti szerepüket, mivel nem kerülnek a közönség elé. Műalkotás-e a műalkotás, hogyha senki nem láthatja? Miért lesz valaki művész, hogyha nem azért, hogy a társadalomnak egy olyan látásmódot adjon, amire csak a művészet képes? Ha a művész nem jár érvényesülési lehetőségeinek útján, nemcsak saját magát, hanem az egész társadalmat rövidíti meg, azt a társadalmat, aminek ezekben a változó és válságos időkben igazán szüksége van az aktív, folyamatosan jelen lévő művészeti hangra.

A programban való részvételre nyilvános pályázat útján lehet bekerülni, mely pályázatot a honlapon hirdetünk meg. Olyan képzőművészek jelentkezését várjuk, akik rendelkeznek szakdiplomával és a pályázat benyújtásakor még nem töltötték be a 45. életévüket.

A Budapest Art Mentor – képzőművészeti mentorprogram egy két félév időtartamban megvalósuló képzés, amely alapvetően két párhuzamosan futó elemből épül fel. A program képzési része összesen 34 alkalmat ölel fel a két félév alatt. Ez idő alatt a mentoráltak elsajátítják a szükséges kommunikációs készségeket, pénzügyi és jogi alapokat, megismerik a magyar és a nemzetközi szcéna viszonyrendszerét. Útmutatást és javaslatokat kapnak arra nézve, hogy hogyan prezentálják magukat a célközönségüknek a mindennapi életben és az online világban, hogyan írjanak pályázatot, és hol találhatóak a nekik szóló pályázatok. Milyen karrierutak állhatnak előttük, és személyiségükből adódóan melyik a számukra megfelelő.

Ez egy gyakorlati képzés, a művészek egyéni helyzetéből indul ki, az alkalmak interaktív jellegűek. Valós, az ő meglevő és vágyott karrierjükön alapuló gyakorlatokon keresztül építhetik fel az alkotók azt a karriermodellt, ami számukra a legjobban működik.

A program másik eleme a szűkebb értelemben vett mentorprogram, amely a mentoráltak és a mentorok közötti szoros munkán és kapcsolattartáson alapul. A mentoráltak létszáma nem véletlenül családias. A tizenkét, felvételt nyert pályázóval a képzés ideje alatt szoros együttműködésben állnak mentoraik, akik – akárcsak az előadók – a szakmájukban elismert szereplők. A résztvevők így nem egyszerűen csak egy képzést kapnak, hanem egy közösség tagjává is válnak. A mentorprogram végére pedig nem csupán elméleti tudásanyaggal gazdagodnak, hanem új kapcsolatokkal és tapasztalatokkal is.

Ha elsőként szeretnél értesülni a kiírásról töltsd ki az űrlapot és mi küldeni fogjuk az információkat!