Felfedezők 4.0 – A Budapest Art Mentor kiállítása

Felfedezők 4.0 – A Budapest Art Mentor kiállítása

A 2017-ben indult Budapest Art Mentor program ezennel ismét megrendezi szemeszter végi összefoglaló kiállítását, ahol a 2020/2021-es tanév tizennégy mentoráltja mutatkozik be. 

A kiállítás zömét az idei év új alkotásai képezik, valamint minden művész kifejezetten a frissen nyíló Képező kiállítóterébe szánt munkáit állítja ki.

A mentoráltakat mind témaválasztásban, mind művészeti médiumukat tekintve a sokféleség jellemzi: Becskei Andor ipari alapanyagokból létrehozott, művi precizitással megmunkált tárgyait látva választ kaphatunk arra a kérdésre, miként lehet jelen a természetesség egy indusztriális környezetben. Czinder Fanni munkáinak középpontjában olyan fizikailag megfoghatatlan témák szerepelnek, mint az emlékek, álmok, a folyékony halmazállapot, a köd, vagy a kötődés. Cseh Lili munkássága a tér érzékeltetése, mint általános vizuális téma köré szerveződik. Farkas- Pap Évát Sokszor a legegyszerűbb dolgok indítják el az alkotás irányába. Hétköznapi tárgyakat, jelenségeket helyez új kontextusba, ellentétpárok, meglepő társításának alkalmazásával. Juhász Kinga Képeivel kísérletet tesz egy tömörített emlékkép előállítására, a látható világ sűrítésére. Az ábrázoltakat megfestésük után apró elemekké bontja fel, vagyis az elkészült festményeket csíkokká vágja, majd egy új kép formájában összeállítja. Kusovszky Bea absztrakt képein a különböző festett felületek éles határvonalak mentén kerülnek egymás mellé. Ezeket az így létrejött részeket még tovább határolják a képeken található keretek. A képek végső határvonalainak kérdését pedig a külső fehéren hagyott keret feszegeti, mely a galéria fehér falaiba olvadva láthatatlanná válik. Metzing Eszter saját élményeiből, gyermekkori emlékekből dolgozik. Munkái így egyfajta múltfeldolgozásnak és kitárulkozásnak is tekinthetők. Murányi Marcell leginkább megfigyelőnek tartja magát. Műtárgyaival, projektjeivel nem törekszik kimagasló esztétikumra és tökéletességre. Inkább a valóság finom, nehezen észrevehető minőségeire mutat rá. Palman Zsuzsi kollázsokat készít, melyeken többnyire absztrakt táj-részleteket jelenít meg. Kollektív motívumok által az időtlenség élményének konzerválásával foglalkozik. Sárréti Gergely alkotásaiban nagy hangsúlyt fektet a konvencionális szabályok átlépésére, a szobrászat határainak bővítése felé. Kísérletezései és érdeklődése fókuszpontjában nagyrészt a new genre public art, a helyspecifikus installációk és az interaktív szobrászat áll. Tóth Annamária Rita festészetében a saját életében megélt tapasztalatokat, észrevételeket fordítja át képpé. Az állandóság és változás, a természet körforgása, idő és időtlenség, mozgás és illékonyság jellegzetességei érdeklik. Tóth Anna Eszter művészete a körülötte lévő világ megfigyelésein alapszik. Érdeklődése középpontjában művészeti kvalitással rendelkező hétköznapi tárgyak és motívumok állnak. Az ösztönös, véletlenszerű és a kontrollált, tanult gesztusok együttes létezése foglalkoztatja. Tóth Lea képzőművészt a materiális látszat mögött rejlő igazságok érdeklik. Alkotói munkáiban leginkább a személyiséggel, a tudat, a tudatalatti működésével foglalkozik. A képzőművészet és a szobrászat határait feszegetve, a legkevesebb elemmel jelölve, egyetemes kérdéseket – stációkat – fogalmakat – emberi érzéseket transzformál szimbolikusan anyagi formába. Munkáival a felismerésen keresztül a tudatosság irányába való megindítás a célja. Wirth Abigailt a kívülállóság élménye foglalkoztatja. A neurodivergens létezés lett számára meghatározó téma, a legújabb képei ezt járják körül. A társadalom által preferált és marginalizált személyiségprofilok érdeklik, illetve a szelekció mögött meghúzódó mechanizmusok.

Kiállító művészek:
Becskei Andor, Czinder Fanni, Cseh Lili, Farkas-Pap Éva, Juhász Kinga,  Kusovszky Bea, Metzing Eszter, Murányi Marcell, Palman Zsuzsi, Sárréti Gergely, Tóth Annamária Rita, Tóth Anna Eszter, Tóth Lea, Wirth Abigail

Kurátorok: Czinder Fanni, Kusovkszy Bea és Tóth Lea

Helyszín: KÉPEZŐ – 1024 Budapest, Keleti Károly utca 13/A

Megnyitó: 2021. szeptember 29. (szerda) 18 óra

A kiállítás megtekinthető:
2021. szeptember 30.- november 19. (szerdától szombatig 10-18 óráig)

ARTMENTOR BY B. BRAUN az Art is Business oldalán<< >>Kiválasztásra került az ötödik évfolyam