Felfedezők 2.0 – A Budapest Art Mentor kiállítása

A 2017-ben indult Budapest Art Mentor program másodszorra rendezi meg szemeszter végi összefoglaló kiállítását, ahol tizenkét mentoráltja mutatkozik be. A kiállítás zömét az elmúlt két év alkotásai képezik, valamint minden művészt kifejezetten az Ybl Budai Kreatív Ház kiállítóterébe szánt új munka megvalósítására kértünk fel.

A művészek érdeklődési körét mind műfaji, mind témabeli heterogenitás jellemzi: Ábel Tamás az üveg, Majoros Áron pedig a szobrászat médiumán át vizsgálja a transzparencia, a fény és a színek aspektusait, az általuk közölt gondolatiság lehetőségeit. Balázs Nikolett és Klájó Adrián közvetlen környezetük anyagainak felhasználásával sajátos világukat elevenítik meg, a peremlétről és az általa kapott vizuális örökségről mesélnek. Mézes Tünde is már meglévő tárgyakkal dolgozik: a kisajátítás és reprodukálás jelensége foglalkoztatja, amely folyamat által a tárgyak múltja és egyben új kontextusa egyszerre jelenik meg a térben. Diósi Máté digitális és analóg fotográfiái aktuális, lokális és globális jelenségekre reflektálnak, míg Fülöp Gergő sokszor monumentális képein és installációin a jelen bizonyosságainak megingatására törekszik, párhuzamos valóságok feszülnek egymásnak  rajtuk. Gombos Andrea különböző technikákkal és anyagokkal kísérletezik, amelyekkel az individuum létét, annak szerepét értelmezi. Horváth Ágnes saját generációjának a social mediáról alkotott tapasztalatait, a magánéletre és nyilvánosságra gyakorolt hatásait sűríti különböző ellentétpárokba. Mikola Tamás munkásságában központi szerepet játszanak a maszkok mint felvett társadalmi szerepek megtestesítői – a hordozó figurák a társas interakció és az egótól való megszabadulás lehetőségeit kutatják. Németh Marcell két és háromdimenzió között egyensúlyozó fémlemezein ember alkotta tájak: autópályák, elektromos vezetékek, építészeti boltozatok bukkannak fel. Pál Katja festményein pedig magát a médiumot, és annak nézővel való kapcsolatát vizsgálja.

A kiállítás művészei egy folytonos kutatási folyamat résztvevői, amely során saját művészi pozíciójuk megtalálására törekszenek. Érdeklődési körük, művészetük és egyben önmaguk felfejtése a saját egyéni feladatuk. A mentorprogram egy év leforgása alatt olyan tudással kívánja támogatni őket, mely egy menedzseri szemléletmód megértésével az alkotói folyamatokban és a gyakorlatiasabb önmenedzselésben is segítségükre lesz. 

A Budapest Art Mentor program arra a felismerésre próbálja ösztökélni mentoráltjait, valamint minden pályakezdő művészt, miszerint sikeres művészeti karrier elképzelhetetlen a szcénában való megfelelő tájékozottság nélkül. A program azt a képzési űrt kívánja kitölteni, amely kifejezetten a művészek számára nyújtana megfelelő kommunikációs, gazdasági, jogi ismereteket, elősegítve ezzel az önállósulást a művészeti világban. A képzés ugyanakkor külön-külön is figyelmet fordít a bekerült művészekre, és személyre szabva segít megtalálni számukra a legmegfelelőbb karrierutat, amely a limitált létszám miatt válik lehetségessé.

Kiállító művészek: ÁBEL Tamás, BALÁZS Nikolett, DIÓSI Máté, FÜLÖP Gergő, GOMBOS Andrea, HORVÁTH Ágnes, KLÁJÓ Adrián, MAJOROS Áron, MÉZES Tünde, MIKOLA Tamás, NÉMETH Marcell és PÁL Katja

Kurátor: Tóth Pál Sándor
Kurátor asszisztens: Koller Ágnes Hajnalka

Megnyitó: 2019. augusztus 29. csütörtök 18 óra

A kiállítás megtekinthető: 2019. augusztus 30. és szeptember 22. között (hétköznap 8.00 és 19.00 óra között, hétvégén 9.30 és 19.00 óra között)

Németh Marcell az Art is Business újságban<< >>Ádám Zsófia az Art is Business újságban